Privatlivspolitik

Vi behandler dine persondata og har derfor vedtatt denne privatlivspolitik, der forteller deg hvordan vi behandler dine data.
 

Kontaktopplysninger
Norwegian Agro Machinery er dataansvarlig, og vi sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Norwegian Agro Machinery
Hovinmoveien 14, 2060 Gardermoen
Telefon: 400 01 658
E-mail: post@na-machinery.no
Org nr. 917 219 990

Behandling av personopplysninger
Når dataansvarlig ber deg om å gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for dataansvarlig, vil dataansvarlig informere deg om det, og om formålet med registreringen. Du vil motta informasjon ved registrering.

Dataansvarlig bruker data om deg primært for å oppfylle avtalene du signerer med dataansvarlig og sekundært for å gjøre dataansvarliges tjeneste bedre og kvalitetssikre den dataansvarliges produkter og tjenester, samt i dataansvarliges kontakt med deg.

Dataene den dataansvarlige bruker inkluderer:
Personlig informasjon: For eksempel informasjon du legger inn ved påmelding til nyhetsbrev, påmelding til arrangementer, jobbsøknad eller kontakt til kunde. Denne informasjonen kan omfatte navn, adresse, e-post, telefonnummer og informasjon om deltakelse i arrangementer etc.

Ytterligere informasjon ved jobbsøknader inkluderer kjønn, fødselsdato, bilde og informasjonen du velger å dele med dataansvarlig i søknaden din.

Ved henvendelse til dataansvarlig kan vi videresende dine opplysninger til relevante samarbeidende selskaper med det formål å kunne oppfylle avtalene som er inngått med deg og for å optimere dataansvarliges tjeneste.

Informasjon om bruk av nettstedet: informasjon om hvilke sider du besøker på nettstedet og din IP-adresse, samles i loggfiler og i Google Analytics. Informasjonen brukes til å forbedre din opplevelse av den dataansvarliges nettside og til teknisk feilsøking. Informasjon slettes fortløpende når den ikke lenger tjener det opprinnelige formålet eller mister sin relevans.

Kun relevante data behandles
Dataansvarlig behandler kun data om deg som er relevante og tilstrekkelige i forhold til formålene definert ovenfor. Formålet er avgjørende for hva slags data om deg som er relevante for dataansvarlig. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene som den dataansvarlige benytter. Dataansvarlig bruker ikke mer data enn det som er nødvendig for det spesifikke formålet.

Kun nødvendige data behandles
Dataansvarlig samler inn, behandler og lagrer kun de personopplysningene som er nødvendige for å tilfredsstille den dataansvarliges formål. I tillegg kan det være lovfestet hvilken type data som kreves for å samle inn og lagre for dataansvarliges forretningsdrift. Typen og omfanget av personopplysningene den dataansvarlige behandler, kan også være nødvendig for å oppfylle en kontraktsmessig eller annen juridisk forpliktelse.

Dataansvarlig vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige
Dataansvarlig vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene for dataansvarliges innsamling, behandling og lagring av opplysningene dine.

Generelle henvendelser lagres til dataansvarlig har utført dine ønskede tjenester, dog ikke lenger enn maksimalt 2 år.

Ditt samtykke innhentes før dataansvarlig behandler dine personopplysninger
Dataansvarlig vil innhente ditt samtykke før personopplysningene dine behandles for formålene beskrevet ovenfor, med mindre den dataansvarlige har et juridisk krav om å samle dem. Den dataansvarlige informerer deg om et slikt krav og om den dataansvarliges legitime interesse i å håndtere dine personopplysninger.

Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte dataansvarlig. Bruk kontaktinformasjonen ovenfor hvis du ønsker mer informasjon.

Dataansvarlig vil ikke dele dine personopplysninger uten samtykke
Dersom dataansvarlig gir videre dine personopplysninger til samarbeidspartnere og aktører, for eksempel for markedsføringsformål, innhentes samtykket ditt og informerer om hva dataene dine skal brukes til. Du kan protestere mot denne typen deling når som helst. En overføring til aktuelle konsernselskaper, som tidligere nevnt, kan imidlertid skje uten særskilt samtykke, blant annet med det formål å kunne oppfylle avtalene som er inngått med deg og for å optimere den dataansvarliges tjeneste.

Dataansvarlig innhenter ikke ditt samtykke dersom den dataansvarlige er juridisk forpliktet til å videreformidle dine personopplysninger, for eksempel som ledd i rapportering til en myndighet.

Sikkerhet
Dataansvarlig beskytter dine personopplysninger og har interne regler om informasjonssikkerhet.

Dataansvarlig har vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet, som inneholder instrukser og tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot å bli ødelagt, tapt eller endret, mot uautorisert utlevering, og mot uautorisert tilgang eller kjennskap til dem.

Dine rettigheter
Du har rett til tilgang til dine personopplysninger.

Du har til enhver tid rett til å bli informert om hvilke data dataansvarlig behandler om deg, hvor de kommer fra, og hva dataansvarlig bruker dem til. Du kan også finne ut hvor lenge dataansvarlig lagrer dine personopplysninger, og hvem som mottar data om deg i den grad dataansvarlig utleverer data i Norge og i utlandet.

Imidlertid kan tilgangen begrenses av hensyn til andres personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

Du kan benytte deg av dine rettigheter ved å kontakte dataansvarlig. Den dataansvarliges kontaktinformasjon finner du ovenfor.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener at personopplysningene den dataansvarlige behandler om deg er unøyaktige, har du rett til å få dem rettet. Du må kontakte dataansvarlig og informere dataansvarlig om, hvilke unøyaktigheter som er, og hvordan de kan rettes.

I noen tilfeller har den dataansvarlige en plikt til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Hvis du mener at opplysningene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene som dataansvarlig samlet dem inn for, kan du be om å få dem slettet. Du kan også kontakte dataansvarlig dersom du mener at håndteringen av dine personopplysninger er i strid med lover eller andre juridiske forpliktelser.

Når du kontakter dataansvarlig med anmodning om å få rettet eller slettet personopplysningene dine, vil dataansvarlig kontrollere om vilkårene er oppfylt, og i så fall gjennomføre endringer eller sletting så snart som mulig

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger
Du har rett til å protestere mot at dataansvarlige behandler dine personopplysninger. Du kan også protestere mot at dataansvarlige deler dataene dine for markedsføringsformål. Du kan bruke kontaktdetaljene ovenfor for å sende en innsigelseserklæring. Hvis innsigelsen din er berettiget, skal dataansvarlig iverksette tiltak for å stanse behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til å klage
Du har rett til å sende inn en klage direkte til Norwegian Agro Machinery når som helst. Klagen din kan sendes via e-post til post@na-machinery.no (se også kontaktinformasjon ovenfor). Du kan også klage til de lokale GDPR-myndighetene om vår behandling av dine personopplysninger.