Norwegian Agro Lena


Åpningstider: mandag til fredag 08.00-16.00

Valsetvegen 11, 2850 Lena

61 16 57 00
Vakttelefon utenfor åpningstid: 95 00 85 00
(mandag-fredag 16-22, lørdag og søndag 10-20)

 lena@na-machinery.no

www.norwegianagro.no

Salg

Thomas Nygaard
Selger / Plassjef
992 49 695
thny@na-machinery.no

Lars Alund
Selger
41 55 08 53
laal@na-machinery.no

Service og reservedeler

Ørjan Pettersbakken
Verkstedleder
orpe@na-machinery.no

Johannes Lunde
Deleansvarlig
jolu@na-machinery.no

Lise Ødegårdstuen
Delespesialist 
liod@na-machinery.no

Thor Bang Lauesen
Servicetekniker / Arb. formann

Hans Kolbjørn Gjestvang
Servicetekniker

Bjørn Ove Schjørlien
Servicetekniker

Morten Stensrud Suren
Servicetekniker

Nils Martin Grønlien
Servicetekniker

Nikolay Bøli Martila
Landbruksmekaniker

Rino Nygård
Landbruksmekaniker

Per Anders Holmstad
Mekaniker