Norwegian Agro Lena


Åpningstider: mandag til fredag 08.00-16.00

Valsetvegen 11, 2850 Lena

61 16 57 00
Vakttelefon utenfor åpningstid: 95 00 85 00
(mandag-fredag 16-22, lørdag og søndag 10-20)

 lena@na-machinery.no

www.norwegianagro.no

Salg

Thomas Nygaard
Selger / Plassjef
992 49 695
thny@na-machinery.no

Service og reservedeler

Ørjan Pettersbakken
Verkstedleder
orpe@na-machinery.no

Geir Robert Båkind Kristiansen
Butikkansvarlig
gero@na-machinery.no

Johannes Lunde
Deleansvarlig
jolu@na-machinery.no

Lise Ødegårdstuen
Delemedarbeider
liod@na-machinery.no

Tor Inge Sveine
Servicetekniker / Arb. formann

Hans Kolbjørn Gjestvang
Servicetekniker

Håvar Hauge Nesset
Servicetekniker

John Halvar Fosslien
Servicetekniker

Nils Martin Grønlien
Servicetekniker