SERVICE OG RESERVEDELER

Norwegian Agro har et landsdekkenede nettverk av forhandlere og servicepunkter, med godt utstyrte verksteder, godt skolerte servicemedarbeidere og lokale lagre av reservedeler og servicebiler for å yte en fagmessig og profesjonell service.

MAXI CARE fabrikkgaranti

Med MAXI CARE har vi gjort det enkelt for deg å sikre at du alltid har godt vedlikeholdte maskiner - og du risikerer ingen uforutsette kostnader ved verkstedsbesøk.

Serviceavtale

Øk andrehåndsverdien og sikre deg mot uforutsette kostnader. Med serviceavtale på din maskin avtaler vi en fastpris for alle servicer, innenfor et gitt tidsrom. Kontakt din CLAAS forhandler for et tilbud!

Sesongservice

Høstemaskiner er spesielt utsatt for store påkjenninger i korte, hektiske perioder. Derfor er det viktig at de kontrolleres jevnlig og at slitte deler byttes i tide. Vi anbefaler en årlig kontroll etter hver sesong. Da oppdages begynnende slitasje og eventuelle svakheter på et tidlig stadium.

ORIGINALE RESERVEDELER

Våre forhandlere er eksklusive leverandører av originale CLAAS reservedeler. I tillegg kan de tilby slitedeler til våre øvrige varemerker, samt en lang rekke andre merker.

CLAAS CONNECT

Velkommen til din helt personlige CLAAS-verden hvor du finner mange nyttige tjenester samlet i én portal.